Hãy lắng nghe nhau

(Công phu trà đạo) Họ là những người có cá tính… À không, ở thế giới hiện đại này người ta ngày càng chú trọng cái tôi cá nhân hơn, thế nên… ai cũng có cá tính cả, ai cũng mạnh mẽ cả, và ai cũng muốn mình là nhất cả.

Xin đừng rót nữa…

(Công phu trà đạo) Một vị giáo sư suốt cả đời chuyên nghiên cứu Trà đạo của Nhật Bản. Ông là một chuyên gia phương Tây, nên khi nghe nói có một người đàn ông ở Nhật Bản là bậc thầy về Trà đạo, ông bèn đi một chuyến sang Nhật để gặp gỡ vị…